Jakub Kłeczek

dr n. hum., badacz sztuk performatywnych i archeolog mediów. Adiunkt UMK w Toruniu. Kierownik projektu Performans intermedialny z perspektywy archeologii mediów. Awangarda sztuk performatywnych oraz popularne widowiska XIX i XX wieku (SONATINA 5, NCN). Post-doc fellow na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (The Department of Design Media Arts) w 2022 roku. Autor książki Performans cyfrowy – historycznomedialne przemiany (Toruń, 2022) i ponad trzydziestu artykułów w monografiach zbiorowych, czasopismach naukowych i specjalistycznych.