J.J. Charlesworth

J.J. Charlesworth jest autorem i krytykiem. Studiował sztukę w Goldsmiths College w Londonie w połowie lat 90., przed podjęciem się zawodu krytyka literackiego. Jego recenzje, artykuły i sprawozdania pojawiały się w publikacjach takich jak na przykład Art Monthly, Modern Painters, Time Out czy Spectator. Od 2006 roku pracuje w zespole redakcyjnym magazynu o sztuce ArtReview z siedzibą w Londynie jako jeden z edytorów. Jego praca doktorska, skończona w 2016 roku w Royal College of Art, stanowi stadium krytyki sztuki w Wielkiej Brytanii lat 70.