Gabriele Sartoris

Gabriel jest kuratorem i pisarzem pochodzącym ze Szwajcarii. Mieszkając w Londynie, był zaangażowany w obronę Wolności Wypowiedzi (Free Speech activism). Obecnie jest prezesem Zurich Zalon - publicznego forum, na którym regularnie odbywają się prelekcje i panele poświęcone istotnym problemom współczesności. Jego teksty publikowane są w magazynie OBIEG, Bournbrook Magazine, The New Taboo i Athwart.